Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie?
Fysiotherapie is een veel toegepaste therapie binnen de hedendaagse paramedische wereld, maar wat houdt het nu eigenlijk in en wanneer gaan we eigenlijk naar een fysiotherapeut?!

Vrijwel iedereen krijgt wel eens in zijn of haar leven te maken met pijn, stijfheid of het minder goed functioneren van (een deel van) het lichaam. In veel gevallen herstelt het lichaam zichzelf binnen enkele dagen of soms weken en kunt u weer op het niveau functioneren dat u gewend was. Wanneer de pijn of klacht aanhoudt en het lichaam niet in staat is dit zelf te verhelpen kan het nodig zijn het lichaam een duwtje in de juiste richting te geven. Fysiotherapie kan u dit duwtje geven en samen met u zorgen dat het lichaam weer zo optimaal als mogelijk functioneert.

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan het bewegingsapparaat en richt zich zodoende op het functioneren van gewrichten, spieren, banden, kapsels en de samenwerking hiertussen.

In de loop der jaren zijn er veel onderzoeken gedaan op het gebied van fysiotherapie en het menselijk lichaam, waarbij vooral gekeken is naar het diagnosticeren van de klacht en de best mogelijke manier om deze klacht vervolgens te behandelen. Op deze manier kunt u ervan op aan dat u de best mogelijke behandeling aangereikt wordt die voor handen is door uw therapeut.

Voor wie is de fysiotherapeut
Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met een lichamelijke klacht aan het bewegingsapparaat, al dan niet samengaand met een psychische factor. Kortom: alles in het lichaam wat te maken heeft met bewegen. Denk hierbij aan gewrichten, spieren, kapsels en banden. Maar ook een verminderde balans, vermoeidheid, hoofdpijn en stressklachten kunnen hierbij horen.

Behandeling
De eerste keer dat u uw fysiotherapeut ziet zal er een kort vraaggesprek plaatsvinden waarin uw fysiotherapeut uw klachten in kaart brengt. Hij tracht hierbij een totaalbeeld te krijgen van u en uw klachten.

De behandeling is afhankelijk van de klacht die u ervaart en de doelen die u heeft (wat wilt u bereiken). De behandeling zelf kan onder andere bestaan uit het mobiliseren van gewrichten, verminderen of juist activeren van spierspanning, rekken van spieren, het beïnvloeden van de vochthuishouding dmv massageachtige technieken, bewustwordings- en ontspanningsoefeningen, houdingscorrectie, tilinstructie, werkplekadviezen, actieve oefeningen voor thuis en actieve oefeningen in de praktijk.

Het zijn een paar voorbeelden van de vele mogelijkheden die er zijn om uw klachten zo snel en zo goed als mogelijk te verhelpen of te verminderen.