Tarieven

Reguliere zitting (30 min) €32,00
Manuele therapie (60 min) €75,00
Screening €15,00
Intake en onderzoek na screening €44,00
Intake en onderzoek na verwijzing €44,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek €59,00
Lange zitting voor complexe zorgvragen (45min) €59,00
Thuistoeslag €15,00
Inrichtingstoeslag €10,00
Niet nagekomen afspraak €24,00

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Boterdijk

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op: IBAN-nummer NL19RABO0378523007 ten name van Fysiotherapie Boterdijk. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.