Manuele Therapie

IMG_8382 - Version 3Wat is een Manuele Therapie behandeling
Manuele therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. De therapie is ontwikkeld door G. van der Bijl, D.O. Centraal in de manuele therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam.

Individualiteit
leder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen. We zien er allemaal anders uit, dus waarom zouden we allemaal het zelfde bewegen. Niet alleen zet iedereen een eigen handtekening, ook de manier waarop iemand loopt, opstaat vanuit een stoel, bukt om iets te pakken, of staat, maakt iemand herkenbaar als persoon. Niet alleen het uiterlijk van iemand, maar ook de eigen manier van bewegen is uniek.

Bewegingsvoorkeur
Bij het op de fiets stappen, stapt u uit gewoonte met het linker- of met het rechter been op. U kunt ook opstappen met het been waarmee u doorgaans niet opstapt. Dit kost u echter veel meer moeite. U heeft bij het op de fiets stappen een voorkeur van bewegen.
Zo zijn er talloze situaties waarin een bewegingsvoorkeur naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van een bal, het vouwen van de handen, het kruisen van de armen en het gaan zitten in kleermakerszit. Onze bewegingsvoorkeur is van invloed op alle bewegingen die we maken.

Verstoord evenwicht
Het natuurlijke evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de vorm van het lichaam kan verstoord raken, waardoor er allerlei klachten kunnen ontstaan. Het lichaam beweegt dan niet meer optimaal, passend bij de vorm van het lichaam.
Dit evenwicht kan op vele manieren verstoord worden: door een ongeluk (auto-ongeval, verzwikken van een enkel, val van de trap), door verandering van werkhouding, ongewone arbeid, knellende kleding, door psychische factoren, enz.

Voorbeelden
Wanneer we bijvoorbeeld door het dragen van nieuwe schoenen met een hogere hak gedwongen worden om de voet anders te bewegen, verandert onze manier van lopen. Die andere manier van lopen gaat ook gepaard met een verandering van bewegingen in knieën, heupen, het bekken, de wervelkolom, en uiteindelijk in het gehele lichaam. Zeker als deze situatie lange tijd duurt, kan het bestaande evenwicht tussen de vorm van het lichaam en de bewegingsvoorkeur worden verstoord en kunnen er op allerlei plaatsen in het lichaam klachten ontstaan. In het dagelijkse leven kunnen nog andere voorbeelden worden genoemd. Wanneer iemand pijn in zijn nek heeft, zal hij proberen de pijn zoveel mogelijk te ontwijken door de nek minder te bewegen. Om de meeste dingen toen te kunnen blijven doen, zal er anders bewogen worden in de rest van de wervelkolom en in andere gewrichten. Als het lichaam zich voldoende kan aanpassen aan de nieuwe situatie dan zullen er geen klachten optreden. Wanneer deze persoon zou gaan hardlopen (dat veel beweging van de nek vraagt) dan kunnen de gemaakte aanpassingen weleens tekort schieten. Er kunnen klachten ontstaan in de nek, maar ook op andere plaatsen, zoals een peesontsteking in de schouder, of een spierscheur in het bovenbeen (omdat ook de knie gedwongen wordt om anders te gaan bewegen). De plaats waar de klacht zit (in de schouder of in het bovenbeen) zegt dan niets over de oorzaak van de klachten. Het behandelen van slechts de schouder of het bovenbeen zal de klachten niet altijd wegnemen. Het totale evenwicht van het lichaam zal hersteld moeten worden om de oorzaak van de klachten op te heffen.
Omdat iedereen een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen, zoals het lichaam die gewend is te maken.
Tijdens de behandeling worden vrijwel alle gewrichten van het lichaam bewogen op een zeer zachte, meestal pijnvrije manier. Er is absoluut geen sprake van ‘kraken’ of ‘rechtzetten’.

Hoe verloopt een behandeling

Vraaggesprek
In een eerste gesprek informeert de manueel therapeut naar uw klachten.

Metingen / onderzoek
De manueel therapeut verricht daarna een aantal metingen en bekijkt hoe u zich beweegt. Enkele voorbeelden van de metingen en bewegingen zijn: hoe vouwt u uw handen; kruist u uw armen linksboven of rechtsboven; hoe klapt u in uw handen; met welk oog kijkt u bij voorkeur; is de linker of de rechter pols breder; welk been is langer; hoe is de stand van uw bekken.

Behandeling
Op basis van alle gegevens is duidelijk hoe de manueel therapeut uw gewrichten moet bewegen om een zo groot mogelijk effect te bereiken. Tijdens de behandeling zullen vrijwel alle gewrichten van het lichaam behandeld worden om de totale balans van het bewegen te herstellen. De behandeling duurt ongeveer een uur en wordt na twee of drie weken herhaald. De periode tussen twee behandelingen is noodzakelijk om het lichaam de tijd te geven om anders te gaan bewegen. Bij elke behandeling worden de metingen opnieuw gedaan. Na twee of drie behandelingen wordt bekeken of er voldoende verbetering is opgetreden. Als er geen verandering is opgetreden wordt de behandeling gestopt. Zelden zijn meer dan acht behandelingen noodzakelijk.

Verschil tussen links en rechts
Een voorkeur voor links of rechts betekent dat we met onze rechter lichaamshelft anders bewegen dan met ome linker lichaamshelft. Bewegingen die we maken nebben invloed op de vorm van het lichaam. Door alle verschillende voorkeuren van bewegen zal de vorm van het lichaam links en rechts niet dezelfde zijn. (Bij toptennisspelers is aan het lichaam duidelijk te zien met welke arm het meest gespeeld wordt. De omvang is groter dan aan de andere zijde.) We hebben allemaal een eigen voorkeur van houding en bewegen met daarbij behorend een ongelijke ontwikkeling van onder andere onze botten, gewrichten, spieren, enz. Dit is normaal. Er bestaat een natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de verschillende ontwikkeling tussen links en rechts van het lichaam. Dit evenwicht is voor iedereen anders. De verschillen tussen links en rechts in het lichaam kunnen gebruikt worden om de bewegingsvoorkeuren van iemand te leren kennen. We kunnen de verschillen meten om op deze manier informatie te krijgen over de ontwikkelde voorkeur van bewegen.

Veel gestelde vragen
Heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist? Dat is niet noodzakelijk, maar wordt wel vaak door uw verzekering gevraagd.
Voor welke klachten kunt u bij een manueel therapeut terecht?
Voor alle klachten die met het bewegen van het lichaam te maken hebben. Voorbeelden zijn: rugklachten, nekklachten, knieklachten, en schouderklachten, maar ook hoofdpijn, artrose, whiplash, tennisarm, enz.
Wat kunt u na de behandeling verwachten?
De klachten kunnen direct na of enige dagen na de behandeling verminderen. Er kan misschien wat vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of enige verheviging van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de behandeling. Maakt u zich daarover geen zorgen. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal.

 

IMG_8395